Hynek Fučík
Portrait Hynek Fučík
Email
properformed@gmail.com
Phone
+420 0911552577
  • Instructor's activity list
  • Info about instructor
Vzdelanie:
Absolvent FTVŠ UK. Pracovné skúsenosti: Osobný tréner – GOLEM, kondičný tréner – NTC.
Špecializácia:
komplexný rozvoj kondičných a koordinačných schopností, správne držanie tela a pohybová gramotnosť, upevňovanie zdravia a prevencia pred zraneniami, rehabilitácia po zraneniach (akútne/chronické), úprava telesného zloženia (redukcia telesného tuku a naberanie svalovej hmoty), poradenstvo v oblasti racionálnej výživy a životosprávy.
Absolvované školenia a konferencie:
SM systém I, FMS I, II, DNS I, PlanEat (personalizované stravovanie), Výživa a prevencia 2019, Športová konferencia (1, 2, 3).